جلسه هم اندیشی با نمایندگان کشورهای شرق آفریقا

جلسه هم اندیشی با نمایندگان کشورهای شرق آفریقا

در این جلسه نمایندگان کشور های شرق آفریقا شرکت داشتند و در موضوعاتی متعلق به شرق آفریقا گفتگو کردند.

نمایندگان کشورهای شرق آفریقا

اطلاعات تماس

بنیاد اختر تابان

Info@allamahrizvi.com
آدرس: قم - زنبیل آباد - بین کوچه 10 و 12 پلاک 136
شماره تماس: 02532927494

ارتباط با ما