دیدار مدیر بنیاد اختر تابان با آیت الله مصطفوی

دیدار مدیر بنیاد اختر تابان با آیت الله مصطفوی

دیدار مدیر بنیاد اختر تابان با آیت الله مصطفوی

اطلاعات تماس

بنیاد اختر تابان

Info@allamahrizvi.com
آدرس: قم - زنبیل آباد - بین کوچه 10 و 12 پلاک 136
شماره تماس: 02532927494

ارتباط با ما