دیدار با طلاب ایالت بیهار هندوستان در حوزه علمیه حکیمیه اصفهان

دیدار با طلاب ایالت بیهار هندوستان در حوزه علمیه حکیمیه اصفهان

دیدار با طلاب ایالت بیهار هندوستان در حوزه علمیه حکیمیه اصفهان

اطلاعات تماس

بنیاد اختر تابان

Info@allamahrizvi.com
آدرس: قم - زنبیل آباد - بین کوچه 10 و 12 پلاک 136
شماره تماس: 02532927494

ارتباط با ما