جلسه هم اندیشی با نمایندگان کشورهای شرق آفریقا

جلسه هم اندیشی با نمایندگان کشورهای شرق آفریقا

جلسه هم اندیشی با نمایندگان کشورهای شرق آفریقا در دفتر بنیاد اختر تابان

اطلاعات تماس

بنیاد اختر تابان

Info@allamahrizvi.com
آدرس: قم - زنبیل آباد - بین کوچه 10 و 12 پلاک 136
شماره تماس: 02532927494

ارتباط با ما